รางวัลและความภาคภูมิใจ

เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นําเข้าและเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99%

รางวัลจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา

คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ เป็นบุคคลตัวอย่างทางภาคเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเงินทุนและหลักทรัพย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2559

รางวัลสิงห์ทอง

โล่เกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานกรรมการผู้บริหาร กลุ่มเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาวายแอลจี บูลเลี่ยนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเลือกเป็น ผู้บริหารและ นักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2556

รางวัล เทพทอง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอก กำธน สินธวา นนท์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทะทอง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555

รางวัล SET in thecity

ตลาดหลักทรัพย์แห่งเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา ขอขอบคุณเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ร่วม สร้างวัฒนธรรมการออมการลงทุน ให้สังคมไทยในงาน SET in City กรุงเทพมหานคร 2555

รางวัล รายการ วิเคราะห์ เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเศรษฐกิจ

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สุวรรณภุมิ มอบโล่เกียรติคุณแด่ คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้มีคุณปการต่อ นักเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาไทย ในการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการลงทุนทองคำอย่างชาญ ฉลาด

รางวัลจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา

คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ เป็นบุคคลตัวอย่างทางภาคเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเงินทุนและหลักทรัพย์ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2554

รางวัล Bloomberg Businessweek
ThailandAwards 2554

มอบให้กับคุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ผู้บริหารในเครือYLG GROUP สาขา“Young CEO of The Year” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับซีอีโอที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีผลงานโดดเด่นภายในปี 2554