ประวัติความเป็นมา

เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็นเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาในกลุ่มเดียวกันกับ เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่อันดับต้นๆ ของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนลนำเข้าทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.99% รับประกันโดย สมาคมค้าทองคำแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ (London Bullion Market Association: LBMA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับของตลาดการลงทุนทองคำทั่วโลก ปัจจุบัน เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัดมีฐานลูกค้าหลากหลายกลุ่มดังนี้

 • กลุ่มผู้ค้าเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาทองคำชั้นนำทั่วประเทศ โดยจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาทองคำเป็นลักษณะค้าส่งเพื่อนำไปผลิต เป็นทองคำ 96.5% และจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปในลักษณะทองคำแท่ง กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเครื่องประดับอัญมณี และ กลุ่มลูกค้านักลงทุนทั่วไปที่มีการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาทองคำแท่งเพื่อการลงทุน

 • พ.ศ. 2536

  เริ่มต้นเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา Jewelry โดย เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา ยูหลิมโกลด์ แฟคตอรี่ จำกัด ในปัจจุบันคือเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา YLG PRECIOUS ในปัจจุบัน

  พ.ศ. 2547

  ก่อตั้งเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลานำเข้า-ส่งออกทองคำแท่ง จนเป็นผู้นำ อันดับ 1 ของประเทศในปัจจุบัน โดยเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  พ.ศ. 2551

  เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เริ่มต้นทุนจดทะเบียนกว่า 120 ล้านบาท สำหรับเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาโบรกเกอร์ โกลด์ฟิวเจอร์ส